Friday, February 18, 2011

மண்வளம் குன்றிய பகுதிகளில் காடு வளர்ப்பு

சுற்று சூழலியல் காரணங்களினால் சில இடங்களில் காடுகள் திரும்பவும் வளர்வதற்கு உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன. உதாரணமாக, வறண்ட பகுதிகளில் ஒருமுறை காடுகள் அழிந்ததும், நிலம் வறண்டு புதிய மரம் வளர்வதற்க்கு தகுதியற்றதாய் தரிசாகி விடுகிறது. கால்நடைகளால், குறிப்பாக ஆடு போன்ற விலங்குகளால் அளவுக்கு அதிகமாய் மேய்ச்சலுக்கு ஆளாகுதல், காட்டு வளங்களை அளவுக்கு அதிகமாய் சூறையாடல் உள்பட ஏனைய காரணிகளும் உள்ளன. கால்நடைகளால், குறிப்பாக ஆடுகள் போன்ற விலங்குகளால் அளவுக்கு அதிகமாய் மேய்ச்சளுக்கு பயன்படுத்துதலும், காட்டு வளங்களை அளவுக்கு அதிகமாய் சூறையாடல் உள்பட ஏனைய காரணிகளும் உள்ளன. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து பாலைநிலமாதல் மற்றும் மேல் மண் இழப்புக்கு இட்டுச்செல்லும்; மண் அரிமானம் ஏற்படுமானால் மண்ணை உருவாக்குவதற்கான நீண்ட செயல்முறை முடியும்வரைக்கும் காடுகள் வளரா. சில வெப்பமண்டல பகுதிகளில் காடுகள் அகற்றப்படல் பூமியின் மேல் ஓடு உப்பு படிந்து இறுகுவதற்கு(துரி க்ரஸ்ட்) அல்லது சிளிக்காவினால் தாதுப் பொருள் மண் பகுதி இறுகிப்போதல் இவற்றுக்கு வழி வகுக்கும், அது மண்ணை நீர் புகமுடியாதபடி செய்து வேரை வளர முடியாதபடி செய்து விடும். பல பகுதிகளில் மீண்டும் காடுகளை அமைப்பது இயலாமல் போய்விடும்,ஏனெனில் மக்கள் நிலத்தை பயன்படுத்திக்கொண்டிருப்பார்கள். மற்றைய பகுதிகளில் துரிபன் துரி கிரஸ்ட்-யை உடைப்பது தேவைப்படும், கவனமான மற்றும் தொடர்ச்சியாக நீர் ஊற்றுவது அத்தியாவசியமாகும், மற்றும் வெளியிடல் போன்ற சிறப்பு பாதுகாப்பு தேவைப்படும்.

உலக பிராந்தியங்கள

  பிரேசில்

கடந்த தசாப்தங்களிலும் இப்பொழுதும் அமேசானில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தீவிரமான காடு அழிப்பின் காரணமாக தேச அளவிலான அமேசான் மழை காடுகளை எண்ணிப்பார்க்கையில் சிறிய அளவிலான காடு வளர்ப்பு முயற்சிகள் முக்கியத்துவம் அற்றவையாகிவிடுகின்றன.

சீனா

சீனாவானது வரலாற்று ரீதியாக அது பெற்று இருந்த காட்டுப்பகுதிகளில் பெரும்பாலனவற்றை அழித்து விட்டிருக்கிறது. சுற்றுசூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத வகையில் தாக்குப்பிடிக்கக் கூடிய அளவுக்கும் அதிகமாக மரம் வெட்டுவது நடைபெறுவதால், மரம் வெட்டுதல் அதன் வரலாற்று மட்டத்திற்கும் மிகக் கீழே வீழுகின்ற கட்டத்தை சீனா அடைந்து விட்டது. அது மீளவும் காடுகளை உருவாக்குவதற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக சில குறி இலக்குகளை அதாவது 80 ஆண்டுகளை குறி இலக்காக நிர்ணயித்திருந்தாலும் 2008 அளவில் சொல்லும்படியாக எதையும் சாதித்திருக்கவில்லை. அது சீனப்பெருஞ்சுவர் போன்று ஒரு செயல்திட்டத்தால் சரி செய்துகொள்ள முயற்சிக்கிறது. அது மகத்தான அளவு மரங்களை நட்டு காடுகளை உருவாக்குவதையும் கோபி பாலைவனம் விரிவடைவதை தடுத்து நிறுத்துவதையும் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது. 1981ல் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட சட்டம் பதினோரு வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு குடிமகனும் குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ஒரு மரம் நடவேண்டும் என்று கோருகிறது. இதன் விளைவாக, 2008-ல் 47000 சதுர கிலோமீட்டர்கள் காட்டை வளர்த்து, காடு வளர்ப்பில் சீனா உலகில் உள்ள எந்த நாட்டையும் அல்லது பிராந்தியத்தையும் விட மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது.ஆயினும், தலைவீத காட்டுப் பகுதி சர்வதேச சராசரியை விடவும் மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது. சீனாவுக்கான இலட்சிய பிரேரணை வான்வழி வழங்கி காடுகளை மீளமைத்தல் மற்றும் மண் அரிமானத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் முறை மற்றும் கடல் நீர் பசுமை இல்லத்துடன் சேர்ந்து சஹாரா காடுகள் செயற்திட்டம் ஆகியனவாகும்.

 ஐரோப்பா

ஐரோப்பாவானது அதன் வரலாற்று ரீதியான காடுகள் பெரும்பாலானவற்றை அழித்திருக்கிறது.
1990 களில் இருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியமானது, விவசாய நிலத்தை மீண்டும் காடுகளாக்க மானியம் வழங்குவது மற்றும் காடுகளை நிர்வகிக்க பண உதவி வழங்குவது என விவசாயிகளுக்கு பணம் வழங்குகிறது. 1993-க்கும் 1997 க்கும் இடையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய காடு வளர்ப்பு கொள்கைகளானது 5000 சதுர கிலோமீட்டர் நிலத்தில் காடுகளை மீளமைத்தலை சாத்தியமாக்கி இருக்கிறது. 2000 க்கும் 2006 க்கும் இடையில் இயங்கிய இரண்டாவது திட்டம் கூடுதலாக 1000 கிலோமீட்டர் நிலத்தில் (துல்லியமான புள்ளிவிவரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை). அத்தகைய மூன்றாவது திட்டம் 2007 இல் ஆரம்பமானது.
போலந்தில், நாட்டின் மொத்த காடுகளது பரப்பு 20 சதவீதமாக சுருங்கியபொழுது, இரண்டாம் உலகப்போருக்குப்பின் அரசாங்கத்தால் தேசிய காடு வளர்ப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் விளைவாக போலந்தின் காடுகளாக்கப்பட்ட பகுதி ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ந்து வந்ததுடன் 2006 டிசம்பர் 31 அன்று நாட்டின் 29 சதவீதம் பகுதிகளை நிறைத்துள்ளது(பார்க்க:போலந்து காடுகள்). 2050 அளவில் காடுகள் போலந்தின் 33 சதவீத பரப்பை நிறைக்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 ஈரான்

காடுகள் தற்போது நாட்டில் சராசரியாக ஏழு சதவீதத்தை நிறைக்கும் ஈரான் உலகின் குறைந்த காடுகள் இருக்கும் பகுதியாக கருதப்படுகிறது. ஓக்,வாதுமை மற்றும் பசுத்த மரம் போன்றவற்றைக் கொண்ட ஆறு மில்லியன் ஏக்கர்கள் என மதிப்பிடப்படும் புதிய காடுகளின் அளவைக்குறைத்து வரும் மதிப்பீடாகும் இது. மண் சரிவின் காரணமாக, மிக வளமான மண்ணும் குறைந்த அளவு பாறை மற்றும் மண் அரிமாணம் கொண்ட ஏனைய வெப்ப மண்டல பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பெரிய அளவில் காடு வளர்ப்பை செய்தல் கடினமானதாகும். பெரும்பாலான காடு வளர்ப்பானது அந்தந்த நிலத்திற்கு உரிய தாவர இனங்களைக் கொண்டிராததன் காரணமாக, அந்த நிலத்திற்குரிய தாவர மற்றும் உயிரினங்கள் வாழ முடியா நிலைக்கு இட்டுச்செல்வதுடன், உயிரினப்பல்வகைமையின் இழப்பினை விரைவுபடுத்துவதில் முடியும்.

அண்டார்க்டிக்கா

பனி
அண்டார்க்டிக்கா (Antarctica) பூமியின் தென் முனையைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு கண்டமாகும். பூமியிலேயே மிகவும் குளிர்ந்த பகுதி இதுவாகும். மேலும் கண்டம் முழுவதும் ஏறக்குறைய பனிக்கட்டியினால் மூடப்பட்டுள்ளது. புவியில் உள்ள நன்னீரில் கிட்டத்தட்ட 70 வீதமானது இங்கேயே உள்ளது. புவி வெப்பமாதலினால் இங்குள்ள பனி உருகிவருகின்றது. இதன் மூலம் கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்து வருகின்றமைகுறிப்பிடத்தக்கது.